shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.221.962
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 1961
Begindatum:28 september 1961
Naam:ADECCO PERSONNEL SERVICES
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 22 januari 1998
Adres van de zetel: Noordkustlaan 16 Stratenplan  bus b
1702 Dilbeek
Sinds 10 maart 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 2 augustus 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 161  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0829.687.124   Sinds 14 oktober 2020
Bestuurder Bishop ,  Alexandra  Sinds 21 juni 2021
Bestuurder Frey ,  Sonia  Sinds 1 januari 2019
Bestuurder Van Opstaele ,  Ruben  Sinds 20 april 2021
Vaste vertegenwoordiger Dekeyser ,  Jan  (0829.687.124)   Sinds 14 oktober 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1961
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  78.200  -  Uitzendbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  78.200 -  Uitzendbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 21.650.880,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0414.094.978 (ADECCO RECRUITMENT & SELECTION)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2005
0473.295.761 (3W DIRECT MANAGEMENT SOLUTIONS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2012
0434.611.468 (ADECCO PEOPLE SERVICES)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 9 juni 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0434.611.468 (ADECCO PEOPLE SERVICES)   sinds 9 juni 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug