shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.284.716
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 1919
Begindatum:30 juni 1919
Naam:SIEMENS
Naam in het Nederlands, sinds 30 september 2003
Adres van de zetel: Guido Gezellestraat 123 Stratenplan
1654 Beersel
Sinds 15 maart 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 juni 1919
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 21 januari 2016
Vrijstelling
Sinds 21 januari 2016
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2003
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 26 april 2008
Btw 2008  26.200  -  Vervaardiging van computers en randapparatuur
Sinds 26 april 2008
Btw 2008  26.300  -  Vervaardiging van communicatieapparatuur
Sinds 2 februari 2008
Btw 2008  27.120  -  Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
Sinds 18 maart 2016
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 2 februari 2008
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 2 februari 2008
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 2 februari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  33.200 -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 64.421.596,01 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0417.431.580 (Siemens Building Technologies)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 september 2003
0403.146.747 (SIEMENS HOLDING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 februari 2007
0407.554.804 (Société Anonyme d'Investissements et de Financements en Belgique - Naamoze Venootschap voor Investeringen en Financieringen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 februari 2007
0427.302.816 (COMPEX - IT PLANT SOLUTIONS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2009
0807.297.346 (VRCONTEXT INTERNATIONAL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 oktober 2012
0455.319.186 (EAE INFO SYSTEMS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 20 november 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0455.319.186 (EAE INFO SYSTEMS)   sinds 20 november 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug