shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.407.846
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 september 1947
Begindatum:22 september 1947
Naam:Veolia WTS Belgium
Naam in het Frans, sinds 20 februari 2023
Adres van de zetel: Rue de Hermée 175
4040 Herstal
Sinds 24 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 september 1947
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder AUNOBLE ,  CHRISTOPHE  Sinds 19 augustus 2019
Bestuurder Geuns ,  Peter  Sinds 8 mei 2018
Bestuurder Van Herzeele ,  Hilde  Sinds 21 augustus 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur Janssen ,  Thierry  Sinds 21 augustus 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 13 december 2023
Vrijstelling
Sinds 13 december 2023
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1948
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.919  -  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 15 mei 2012
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  71.121 -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 11.000.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0476.219.619 (ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS BV)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 5 januari 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug