shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.531.966
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 januari 1956
Begindatum:27 januari 1956
Naam:Kuehne + Nagel
Naam in het Nederlands, sinds 16 november 2004
Adres van de zetel: Borsbeeksebrug 30 Stratenplan  bus 1
2600 Antwerpen
Sinds 19 december 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 maart 1981
Aantal vestigingseenheden (VE): 15  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1956
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  52.290 -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 6.337.500,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0456.974.522 (FERROVIASPED - BENELUX)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2005
0472.135.820 (TEAM LOGISTICS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2005
0820.336.918 (NEWCO LOGISTICS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug