shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.633.025
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 maart 1963
Begindatum:1 maart 1963
Naam:SWINNEN
Naam in het Nederlands, sinds 13 juni 2000
Adres van de zetel: Markt 20
2180 Antwerpen
Sinds 2 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 maart 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0435.157.440   Sinds 23 mei 2011
Vaste vertegenwoordiger Swinnen ,  Eric  (0435.157.440)   Sinds 23 mei 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 20 december 1993
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 20 december 1993
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 20 december 1993
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 20 december 1993
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 20 december 1993
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 1993
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 375.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0435.182.976 (WINNEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 november 2009
0478.769.531 (SWINNEN DOORS & PANELS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 november 2009
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug