shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.637.280
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:HERBOSCH - KIERE
Naam in het Nederlands, sinds 23 juli 1986
Adres van de zetel: Sint-Jansweg(KAL) 7
9130 Beveren
Extra adresinfo: Haven 1558
Sinds 1 juni 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 juni 1976
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 18 december 2009
Vrijstelling
Sinds 18 december 2009
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1976
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.919  -  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  31.010  -  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  42.130  -  Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  42.219 -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.000.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug