shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.679.941
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 april 1872
Begindatum:4 april 1872
Naam:SCR - SIBELCO
Naam in het Nederlands, sinds 6 juni 2006
Afkorting: SIBELCO
Naam in het Nederlands, sinds 6 juni 2006
Adres van de zetel: Plantin en Moretuslei 1A
2018 Antwerpen
Sinds 1 januari 2012
Telefoonnummer:
+32 3 223 66 11 Sinds 1 januari 2012(1)
Faxnummer:
+32 3 223 67 00 Sinds 1 januari 2012(1)
E-mail:
sabine.van.osta@sibelco.comSinds 1 januari 2012(1)
Webadres:
www.sibelco.com Sinds 1 januari 2012(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 4 april 1872
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 30 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  08.122  -  Winning van zand
Sinds 24 december 2008
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 21 januari 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  08.122 -  Winning van zand
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 25.000.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0404.189.201 (De Nieuwe Zandgroeven Van Mol-Les Nouvelles Sablières de Mol)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 7 september 1993
0404.146.144 (Kempische Prospectievennootschap-Société Campinoise de Prospection)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 27 juni 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.189.201 (De Nieuwe Zandgroeven Van Mol-Les Nouvelles Sablières de Mol)   sinds 7 september 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.146.144 (Kempische Prospectievennootschap-Société Campinoise de Prospection)   sinds 27 juni 1996
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug