shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.914.028
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Soudal
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: Everdongenlaan 20 Stratenplan
2300 Turnhout
Sinds 29 september 1980
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 september 1980
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0875.124.201   Sinds 3 juni 2005
Bestuurder Vandervelden ,  Jurgen  Sinds 3 juni 2022
Vaste vertegenwoordiger Swerts ,  Victor  (0467.913.053)   Sinds 31 januari 2014
Vaste vertegenwoordiger Coorevits ,  Dirk  (0875.124.201)   Sinds 3 juni 2005
Gedelegeerd bestuurder 0467.913.053   Sinds 31 januari 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1966
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid opticien
Sinds 4 oktober 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 oktober 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  20.590  -  Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  20.160 -  Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.100.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0467.098.154 (PACC)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 november 2021
0872.001.393 (REGAN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 november 2021
0436.062.906 (SOUDINVEST)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 augustus 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0436.062.906 (SOUDINVEST)   sinds 24 augustus 1996
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug