shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.013.602
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 september 1953
Begindatum:30 september 1953
Naam:CORDEEL ZETEL TEMSE
Naam in het Nederlands, sinds 18 juli 1997
Adres van de zetel: Frank Van Dyckelaan 15
9140 Temse
Sinds 20 maart 2019
Telefoonnummer:
037105500 Sinds 22 augustus 2023
037105572 Sinds 22 augustus 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 september 1953
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0676.531.151   Sinds 15 mei 2021
Bestuurder De Bruyn ,  Erik  Sinds 12 mei 2001
Vaste vertegenwoordiger De Hainaut ,  Kevin  (0676.531.151)   Sinds 15 mei 2021
Gedelegeerd bestuurder 0676.531.151   Sinds 15 mei 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 21 mei 2010
Vrijstelling
Sinds 21 mei 2010
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.203 -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 11.785.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0508.606.137 (LIVINGSTONE RESIDENTIAL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 maart 2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug