shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.317.567
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 juli 1966
Begindatum:12 juli 1966
Naam:BRENNTAG
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 1999
Adres van de zetel: Nijverheidslaan 38 Stratenplan
8540 Deerlijk
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 april 1985
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Blomme ,  Carl  Sinds 8 mei 1992
Bestuurder HARSVELDT ,  PIETER  Sinds 9 mei 2008
Bestuurder SCHÜLTKE ,  UWE  Sinds 1 september 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur Claeys ,  Pierre  Sinds 1 april 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1967
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.751  -  Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.751 -  Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 4.000.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0430.027.823 (ALPHAMIN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 december 2019
0428.985.765 (CANAL MARKETING)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 16 oktober 1991
0401.221.001 (Etablissements Bonnave-Dubar)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 mei 2000
0416.508.102 (BRENTAG VOLKERS BENELUX)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 mei 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0428.985.765 (CANAL MARKETING)   sinds 16 oktober 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0401.221.001 (Etablissements Bonnave-Dubar)   sinds 31 mei 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0416.508.102 (BRENTAG VOLKERS BENELUX)   sinds 29 mei 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug