shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.318.953
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 april 1963
Begindatum:17 april 1963
Naam:CEBEO
Naam in het Nederlands, sinds 13 januari 1999
Adres van de zetel: Eugène Bekaertlaan 63
8790 Waregem
Sinds 1 oktober 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 december 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 59  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder ANDRE ,  Régis  Sinds 1 januari 2021
Bestuurder Dierens ,  Ingeborg  Sinds 9 september 2020
Bestuurder PETIT ,  PIERRE  Sinds 18 september 2019
Gedelegeerd bestuurder ANDRE ,  Régis  Sinds 1 januari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1963
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 17 augustus 2020
Btw 2008  46.431  -  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Sinds 17 augustus 2020
Btw 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.431 -  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.890.729,82 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0442.271.894 (N.D. EN C.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 14 mei 2004
0479.383.502 (SIELEK)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 14 mei 2004
0414.759.330 (ELECTRO - CLINIC)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 6 september 2006
0427.843.244 (T.V. en VIDEO HARDWARE SALES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 6 september 2006
0420.236.959 (UNIGEST)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 september 2007
0427.413.276 (PROFELEC)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 september 2007
0401.170.620 (Electro-Hainaut)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 april 2008
0402.392.523 (DETILLEUX)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 april 2009
0413.348.375 (Sodirep)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 april 2009
0402.634.726 (LEGRAND - LBB)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 april 2011
0446.029.655 (ALFA - ELEKTRICITEIT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 augustus 2015
0437.317.273 (Group Cheyns)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 december 2017
0877.459.723 (VANDECAPPELLE CONTROLS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 oktober 2018
0441.745.126 (CHEYNS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 december 2018
0417.198.186 (SONEPAR BELGIUM SOLUTIONS & SERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2021
0403.643.922 (ELMA - OBREG)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 januari 1999
0425.527.815 (S.D.B. LOGISTICS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 januari 1999
0406.911.040 (A.D.E.)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 mei 1999
0401.404.311 (LEGRAND - ELECTRO)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 december 2000
0433.814.682 (LEGRAND ACEL)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 december 2000
0434.764.886 (ETABLISSEMENTS DEBECKER ET CIE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 december 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.643.922 (ELMA - OBREG)   sinds 14 januari 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0425.527.815 (S.D.B. LOGISTICS)   sinds 14 januari 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.911.040 (A.D.E.)   sinds 21 mei 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0401.404.311 (LEGRAND - ELECTRO)   sinds 8 december 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0433.814.682 (LEGRAND ACEL)   sinds 8 december 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0434.764.886 (ETABLISSEMENTS DEBECKER ET CIE)   sinds 8 december 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug