shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0405.352.508
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juni 1967
Begindatum:20 juni 1967
Naam:LVD BeNeLux
Naam in het Nederlands, sinds 10 januari 2005
Adres van de zetel: Hondschotestraat 112 Stratenplan
8560 Wevelgem
Sinds 10 januari 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 juni 1967
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0466.764.196   Sinds 14 januari 2014
Vaste vertegenwoordiger Pype ,  Marnik  (0405.350.231)   Sinds 21 mei 2012
Vaste vertegenwoordiger Van Neste ,  Francis  (0466.764.196)   Sinds 14 januari 2014
Gedelegeerd bestuurder 0466.764.196   Sinds 14 januari 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1985
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  46.620 -  Groothandel in gereedschapswerktuigen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 745.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0405.560.760   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 1990
0405.560.760   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 januari 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.560.760   sinds 24 januari 1991
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug