shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0405.388.536
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 oktober 1935
Begindatum:19 oktober 1935
Naam:NV BEKAERT SA
Naam in het Nederlands, sinds 12 mei 2004
Adres van de zetel: Bekaertstraat(Z) 2 Stratenplan
8550 Zwevegem
Sinds 13 december 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 april 1969
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 21 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  24.340  -  Koudtrekken van draad
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  13.960  -  Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  28.410  -  Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  24.340 -  Koudtrekken van draad
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 177.793.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0438.487.312   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 mei 2005
0442.500.241   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 mei 2005
0432.671.072   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 september 1990
0425.949.368   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 9 oktober 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0425.949.368   sinds 9 oktober 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0432.671.072   sinds 9 oktober 1990
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug