shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.388.536
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 oktober 1935
Begindatum:19 oktober 1935
Naam:NV BEKAERT SA
Naam in het Nederlands, sinds 12 mei 2004
Adres van de zetel: Bekaertstraat(Z) 2 Stratenplan
8550 Zwevegem
Sinds 13 december 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 april 1969
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 23 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  25.930  -  Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
Sinds 1 januari 2021
BTW 2008  13.960  -  Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  25.502  -  Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
Sinds 1 januari 2021
BTW 2008  28.410  -  Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.930 -  Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 177.923.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0438.487.312 (IMMOBILIEN MUNKENDOORN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 mei 2005
0442.500.241 (IMAWARE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 mei 2005
0432.671.072 (DC CAPITAL AND MANAGEMENT)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 september 1990
0425.949.368 (DELAWARE COMPUTING INTERNATIONAL)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 9 oktober 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0425.949.368 (DELAWARE COMPUTING INTERNATIONAL)   sinds 9 oktober 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0432.671.072 (DC CAPITAL AND MANAGEMENT)   sinds 9 oktober 1990
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug