shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.460.790
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 januari 1931
Begindatum:12 januari 1931
Naam:HOLIM
Naam in het Nederlands, sinds 22 september 1993
Adres van de zetel: Eekhofstraat 14
8902 Ieper
Sinds 2 juli 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 12 januari 1931
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Claeys ,  Edward  Sinds 16 augustus 2017
Bestuurder Claeys ,  Leo  Sinds 19 april 2016
Bestuurder Claeys ,  Lieve  Sinds 16 augustus 2017
Bestuurder De Nolf ,  William  Sinds 16 augustus 2017
Bestuurder Vermunicht ,  Dirk  Sinds 18 april 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 april 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.204  -  Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 23 juli 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.204 -  Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 2 april 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.037.454,14 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0438.003.401 (HOLIM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 september 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0438.003.401 (HOLIM)   sinds 22 september 1993
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug