shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.574.519
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Moderna Products
Naam in het Nederlands, sinds 24 april 1990
Adres van de zetel: Zuidkaai 35
8870 Izegem
Sinds 23 mei 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bart@modernaproducts.beSinds 1 oktober 1990(1)
Webadres:
www.modernaproducts.be Sinds 1 oktober 1990(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 april 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0402.750.631   Sinds 1 november 2019
Bestuurder 0844.847.531   Sinds 30 maart 2012
Vaste vertegenwoordiger Bonte ,  Bart  (0402.750.631)   Sinds 1 november 2019
Vaste vertegenwoordiger Saelen ,  Anne  (0844.847.531)   Sinds 30 maart 2012
Gedelegeerd bestuurder 0402.750.631   Sinds 1 november 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1965
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  22.210  -  Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
Sinds 23 juni 2012
Btw 2008  22.290  -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 23 juni 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  22.290 -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 125.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug