shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.580.655
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 juli 1945
Begindatum:10 juli 1945
Naam:MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIEN
Naam in het Nederlands, sinds 28 december 2005
Afkorting: MATEXI
Naam in het Nederlands, sinds 10 juli 1945
Adres van de zetel: Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
Sinds 28 december 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 10 juli 1945
Aantal vestigingseenheden (VE): 10  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 31 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1955
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 17 augustus 2020
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 17 augustus 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.101 -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 23.000.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0403.780.415 (Molenveld)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2005
0403.803.179 (Venneborg)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2005
0405.282.232 (Immotel)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2005
0418.191.348 (DE WARANDE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2005
0436.088.640 (AFORIA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2005
0416.961.725 (Société Immonbilière,Financière et d'Investissements)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2009
0464.599.019 (ENTRO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 december 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug