shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.706.755
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Smartphoto group
Naam in het Nederlands, sinds 8 mei 2013
Adres van de zetel: Kwatrechtsteenweg 160 Stratenplan
9230 Wetteren
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
corporate@smartphoto.comSinds 11 mei 2022
Webadres:
https://www.smartphotogroup.com Sinds 11 mei 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1966
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  74.209 -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 41.381.403,63 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0439.476.019 (Smartphoto services)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2018
0447.697.065 (SMARTPHOTO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2018
0413.900.186 (Société de Promotion des Investissements-Promotie van Investeringen)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 oktober 1993
0453.119.761 (PHOTO HALL)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 19 juli 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0413.900.186 (Société de Promotion des Investissements-Promotie van Investeringen)   sinds 23 november 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0453.119.761 (PHOTO HALL)   sinds 19 juli 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug