shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0406.479.092
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 mei 1946
Begindatum:4 mei 1946
Naam:CONFEDERATION NATIONALE DE LA CONSTRUCTION - NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET BOUWBEDRIJF
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 4 mei 1946
Afkorting: Confederatie Bouw
Naam in het Nederlands, sinds 11 december 1998
Confédération Construction
Naam in het Frans, sinds 11 december 1998
Adres van de zetel: Lombardstraat 34-42 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 30 oktober 1986
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 4 mei 1946
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 25 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Aanbestedende overheid
Sinds 4 mei 1946
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  94.110  -  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  94.120  -  Beroepsorganisaties
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  94.110 -  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug