shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0406.605.390
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0409.558.744 afgesloten sinds 21/09/2011 , 0850.324.566 afgesloten sinds 04/09/2014 , 0850.044.256 afgesloten sinds 15/10/2014 en 0850.065.834 afgesloten sinds 15/10/2014)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 juni 1946
Begindatum:26 juni 1946
Naam:AGORIA
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 9 november 2000
Adres van de zetel: Auguste Reyerslaan 80 Stratenplan
1030 Schaarbeek
Extra adresinfo: Diamant Building
Sinds 16 december 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 26 juni 1946
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 36 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  94.110  -  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  94.110 -  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug