shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0407.095.835
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 mei 1970
Begindatum:8 mei 1970
Naam:TRENDY FOODS BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 18 juli 2005
Adres van de zetel: Rue du Fond des Fourches 23   bus d
4041 Herstal
Sinds 28 augustus 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 mei 1970
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger Bergmans ,  Guido  (0897.474.682)   Sinds 15 juli 2020
Bestuurder 0897.474.682   Sinds 15 juli 2020
Vaste vertegenwoordiger Plunus ,  Francis  (0897.474.682)   Sinds 15 juli 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 11 april 2017
Vrijstelling
Sinds 11 april 2017
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1970
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.360  -  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.350  -  Groothandel in tabaksproducten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.391  -  Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.389 -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.500.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0860.509.467 (PETROL GESSHOP)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 8 april 2008
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug