shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0407.096.825
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 mei 1970
Begindatum:6 mei 1970
Naam:DUGARDEIN - DE SUTTER Metaalkonstruktie
Naam in het Nederlands, sinds 24 oktober 1991
Adres van de zetel: Vijverwegel 79
9090 Melle
Sinds 3 januari 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 oktober 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 3 februari 1997
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 3 februari 1997
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 3 februari 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 1997
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1971
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 18 maart 2009
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 18 maart 2009
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  68.204  -  Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 1 januari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.720 -  Vervaardiging van hang- en sluitwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug