shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0407.150.471
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0409.548.549 afgesloten sinds 19/01/2017)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 januari 1941
Begindatum:15 januari 1941
Naam:BELGISCHE FEDERATIE VAN DE HANDEL EN DIENSTEN
Naam in het Nederlands, sinds 17 november 2010
FEDERATION BELGE DU COMMERCE ET DES SERVICES
Naam in het Frans, sinds 17 november 2010
Afkorting: COMEOS
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 17 november 2010
Adres van de zetel: Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 Stratenplan
1160 Oudergem
Sinds 7 februari 2007
Telefoonnummer:
027880500 Sinds 7 februari 2007(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@comeos.beSinds 7 februari 2007(1)
Webadres:
www.comeos.be Sinds 7 februari 2007(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 15 januari 1941
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 37 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 januari 1991
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  94.110  -  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  94.110 -  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug