shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0407.201.149
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 mei 1966
Begindatum:12 mei 1966
Naam:Footstep
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 23 april 2015
Adres van de zetel: Dreef ter Panne 14 Stratenplan
8000 Brugge
Sinds 2 april 1974
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 12 mei 1966
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1966
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 21 juni 2017
BTW 2008  55.100  -  Hotels en dergelijke accommodatie
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  88.999  -  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Sinds 21 juni 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  88.995 -  Beschutte en sociale werkplaatsen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug