shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0407.234.704
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 1970
Begindatum:1 juli 1970
Naam:PROXIFUEL
Naam in het Frans, sinds 28 september 2012
Adres van de zetel: Handelsstraat 113 Stratenplan
1040 Brussel
Sinds 1 november 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 juli 1970
Aantal vestigingseenheden (VE): 11  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1970
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.710  -  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.781  -  Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.710 -  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.487.093,14 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0463.409.481 (DEMBLON COMBUSTIBLES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 november 2012
0452.706.720 (PETROMEUSE SERVICE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 maart 2013
0448.950.246 (GROUPE TRANS-CHAPUIS -WINTGENS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 maart 2015
0472.518.276 (COPPENS MAZOUT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 september 2015
0866.128.539 (SARTIAU-MARIQUE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2016
0475.239.226 (MAZOUT PHILIPPE BEUKEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 maart 2017
0455.700.258 (DEHERTOGHE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 september 2017
0407.074.356 (Speed Service)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 juni 2018
0875.052.341 (JPS SERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 juni 2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug