shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0407.246.778
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 augustus 1970
Begindatum:21 augustus 1970
Naam:Sodexo Belgium SA
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 3 november 2008
Afkorting: Sodexo Belgique
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 3 november 2008
Adres van de zetel: Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
Sinds 11 december 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 augustus 1970
Aantal vestigingseenheden (VE): 20  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Aelvoet ,  Caroline  Sinds 22 september 2023
Bestuurder BEDOUET ,  François  Sinds 31 januari 2023
Bestuurder Matthys ,  Gerrit  Sinds 22 juni 2021
Bestuurder VAN DER WOERDT ,  ANTON  Sinds 17 januari 2023
Gedelegeerd bestuurder Aelvoet ,  Caroline  Sinds 22 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 19 februari 2009
Vrijstelling
Sinds 19 februari 2009
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1970
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.290  -  Overige eetgelegenheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.290 -  Overige eetgelegenheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 39.799.000,00 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 augustus
 
 

Linken tussen entiteiten

0826.615.291 (CIRCLES BENELUX)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 augustus 2015
0402.880.986 (Restaura)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 augustus 2018
0422.379.570 (ALTYS BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 augustus 2018
0413.590.677 (INTERSERVE RESTAURANT MANAGEMENT SERVICES)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 februari 1998
0414.602.150 (BELGOREST)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 februari 1998
0417.710.308 (CAFETARIA A.Z.)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 februari 1998
0445.705.003 (FLORIDA HOLDING)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 februari 2003
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0413.590.677 (INTERSERVE RESTAURANT MANAGEMENT SERVICES)   sinds 12 februari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0414.602.150 (BELGOREST)   sinds 12 februari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.710.308 (CAFETARIA A.Z.)   sinds 12 februari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0445.705.003 (FLORIDA HOLDING)   sinds 28 februari 2003
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug