shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0407.633.194
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 december 1970
Begindatum:2 december 1970
Naam:Kaneka Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 2 december 1970
Adres van de zetel: Nijverheidsstraat 16
2260 Westerlo
Sinds 21 april 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 2 december 1970
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1971
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  20.160  -  Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
Sinds 23 september 2009
Btw 2008  20.600  -  Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
Sinds 23 september 2009
Btw 2008  21.201  -  Vervaardiging van geneesmiddelen
Sinds 23 september 2009
Btw 2008  26.110  -  Vervaardiging van elektronische onderdelen
Sinds 23 september 2009
Btw 2008  26.600  -  Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
Sinds 23 september 2009
Btw 2008  27.110  -  Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Sinds 23 september 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  20.140 -  Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 23.500.000,00 EUR
Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug