shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0407.980.317
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1971
Begindatum:1 januari 1971
Naam:ATHAGO
Naam in het Nederlands, sinds 13 april 2000
Adres van de zetel: Kwikaard 110
2980 Zoersel
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer:
033/83.07.86 Sinds 1 oktober 1990(1)
Faxnummer:
033/84.08.41 Sinds 1 oktober 1990(1)
E-mail:
info@athago.beSinds 1 oktober 1990(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 januari 1971
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0810.108.861   Sinds 18 augustus 2021
Vaste vertegenwoordiger Govaerts ,  Kris  (0810.108.861)   Sinds 18 augustus 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 19 juni 2000
 
Installateur in centrale verwarming
Sinds 4 september 2000
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 4 september 2000
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 4 september 2000
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 4 september 2000
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 4 september 2000
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 4 september 2000
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 4 september 2000
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 4 september 2000
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 4 september 2000
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 4 september 2000
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 4 september 2000
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 4 september 2000
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 juni 2000
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1971
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 65.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug