shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0408.394.744
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juli 1971
Begindatum:27 juli 1971
Naam:INTERALU
Naam in het Nederlands, sinds 27 juli 1971
Adres van de zetel: Fotografielaan 49-51
2610 Antwerpen
Extra adresinfo: 49-51
Sinds 2 oktober 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 14 april 1985
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0793.798.213   Sinds 24 november 2022
Vaste vertegenwoordiger Schrauwen ,  Anthony  (0793.798.213)   Sinds 24 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1972
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 18 december 2019
Btw 2008  24.100  -  Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
Sinds 18 december 2019
Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 18 december 2019
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 18 december 2019
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 18 december 2019
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 18 december 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  24.420 -  Productie van aluminium
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 319.508,03 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0417.820.372 (WINCHY)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 januari 2015
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug