shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0408.479.965
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juli 1971
Begindatum:19 juli 1971
Naam:TUI Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 31 mei 2016
Adres van de zetel: Gistelsesteenweg 1 Stratenplan
8400 Oostende
Sinds 21 januari 1995
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 juli 1971
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 1998
Vrijstelling
Sinds 21 februari 1998
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1971
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 september 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  79.120  -  Reisorganisatoren
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  79.110  -  Reisbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  79.120 -  Reisorganisatoren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 24.830.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0442.836.573 (INTERNATIONAL TOURIST ASSISTANCE AND PROMOTION)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 december 2003
0457.396.471 (TUI TRAVEL BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 mei 2016
0450.989.820 (SEAGULL)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 mei 1999
0455.998.681 (EXPRESS TOURS BELGIUM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 januari 2000
0417.665.667 (SUNJETS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 september 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0450.989.820 (SEAGULL)   sinds 22 mei 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0455.998.681 (EXPRESS TOURS BELGIUM)   sinds 24 januari 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.665.667 (SUNJETS)   sinds 10 september 2002
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug