shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0410.268.329
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 oktober 1967
Begindatum:26 oktober 1967
Naam:Avixi Sociaal verzekeringsfonds
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2021
Adres van de zetel: Zeutestraat 2B
2800 Mechelen
Sinds 1 april 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 26 oktober 1967
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 22 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1947
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  84.301 -  Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0410.314.651 (MULTIPEN, Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 april 2021
0407.843.626 (Steunt Elkander, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen-l'Entraide Caisse Libre d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug