shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0411.577.631
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 oktober 1971
Begindatum:30 oktober 1971
Naam:BOUWONDERNEMING VEKEMANS EN ZOON
Naam in het Nederlands, sinds 30 oktober 1971
Adres van de zetel: Baasrodestraat (BAA) 97
9200 Dendermonde
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 oktober 1971
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Vekemans ,  Sven  Sinds 13 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 16 december 1985
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 16 december 1985
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 16 december 1985
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 1985
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1972
Onderworpen aan btw
Sinds 30 oktober 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 147.893,52 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug