shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0411.954.545
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 2022
Begindatum:21 december 1971
Naam:Sign & Facade
Naam in het Nederlands, sinds 29 januari 2021
Afkorting: Splendor
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 1971
Adres van de zetel: Herrestraat 29
3294 Diest
Sinds 1 februari 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 maart 1981
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0685.797.027   Sinds 28 december 2017
Vaste vertegenwoordiger Van Huffel ,  Gert  (0685.797.027)   Sinds 28 december 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1972
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1972
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 22 maart 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 maart 2018
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  27.402  -  Vervaardiging van verlichtingsapparaten
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  27.402 -  Vervaardiging van verlichtingsapparaten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.768.600,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0404.654.997 (Neorec)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 juli 2011
0885.859.527 (BELGOCONSULTING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 5 augustus 2015
0892.653.782 (SIGNS & FACADES GROUP)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 7 november 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug