shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0412.078.665
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 1972
Begindatum:1 februari 1972
Naam:Bureau d'etudes financières
Naam in het Frans, sinds 24 mei 2007
Afkorting: B.E.F.
Naam in het Frans, sinds 1 februari 1972
Adres van de zetel: Chaussée de Namur 66   bus 3
1400 Nivelles
Sinds 15 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 februari 1972
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vanescote ,  Annette  Sinds 26 december 2023
Bestuurder Vanescote ,  Martine  Sinds 26 december 2023
Bestuurder Vanescote ,  Philippe  Sinds 26 december 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Vanescote ,  Martine  Sinds 26 december 2023
Gedelegeerd bestuurder Vanescote ,  Martine  Sinds 26 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1972
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 315.000,00 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0451.798.086 (BUREAU D'ETUDES FINANCIERES ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 20 april 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0451.798.086 (BUREAU D'ETUDES FINANCIERES ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES)   sinds 20 april 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug