shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0412.639.681
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 september 1972
Begindatum:5 september 1972
Naam:TRACTEBEL ENGINEERING
Naam in het Nederlands, sinds 25 april 1998
TRACTEBEL ENGINEERING
Naam in het Frans, sinds 25 april 1998
Adres van de zetel: Simon Bolivarlaan 34-36 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 1 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
engineering@tractebel.engie.comSinds 1 november 2017(1)
Webadres:
www.tractebel-engie.com Sinds 1 november 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 september 1972
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dumont ,  Denis  Sinds 26 april 2022
Bestuurder Van Troeye ,  Philippe  Sinds 19 april 2021
Bestuurder Vermeulen ,  Sabien  Sinds 18 januari 2022
Gedelegeerd bestuurder Dumont ,  Denis  Sinds 26 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1973
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1973
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 5 september 1972
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 29 mei 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  71.121 -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 36.650.156,86 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0418.809.079 (Belgatom)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 mei 2010
0440.251.227 (TECHNUM - TRACTEBEL ENGINEERING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2012
0422.483.993 (TRACTIONEL ELECTROBEL ENGINEERING)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 5 mei 1987
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0422.483.993 (TRACTIONEL ELECTROBEL ENGINEERING)   sinds 5 mei 1987
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug