shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0413.143.883
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 april 1973
Begindatum:2 april 1973
Naam:Groepering voor de Zeehavenbelangen Brugge-Zeebrugge - Association Port of Zeebrugge Interests
Naam in het Nederlands, sinds 16 december 1993
Afkorting: APZI
Naam in het Nederlands, sinds 16 februari 2007
Adres van de zetel: Doverlaan 7 Stratenplan  bus 1°V
8380 Brugge
Extra adresinfo: 1ste verdieping
Sinds 16 februari 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 2 april 1973
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 8 oktober 1981
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2015
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 april 2015
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 april 2015
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 april 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  94.110 -  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug