shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0413.330.856
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 mei 1973
Begindatum:3 mei 1973
Naam:SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION
Naam in het Frans, sinds 11 juni 2020
Afkorting: S.W.I.F.T. SC ou SWIFT
Naam in het Frans, sinds 11 juni 2020
Adres van de zetel: Avenue Adèle 1
1310 La Hulpe
Sinds 12 mei 1989
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 11 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 27 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1973
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1973
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  66.199 -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0430.833.814 (Grand Etang)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2003
0420.920.414 (S.W.I.F.T. Terminal Services)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 2 oktober 1993
0430.244.884 (S.W.I.F.T. Service Partners)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0430.244.884 (S.W.I.F.T. Service Partners)   sinds 28 juli 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug