shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0413.457.451
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 juni 1973
Begindatum:26 juni 1973
Naam:Algemene Ondernemingen Tibergyn
Naam in het Nederlands, sinds 18 maart 2020
Adres van de zetel: Nijverheidslaan 54
8560 Wevelgem
Sinds 28 mei 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 juli 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Tibergyn ,  Hans  Sinds 23 juni 1999
Bestuurder Tibergyn ,  Luc  Sinds 23 juni 1999
Gedelegeerd bestuurder Tibergyn ,  Hans  Sinds 20 april 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1976
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1973
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 14 september 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  42.110 -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 330.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0405.346.073 (Kortrijkse Bouwondernemingmaatschappij)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 juli 2018
0437.026.273 (VAN MEENEN TRANSPORT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 maart 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug