shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0413.665.903
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 augustus 1973
Begindatum:30 augustus 1973
Naam:Machiels
Naam in het Nederlands, sinds 30 augustus 1973
Adres van de zetel: Ekkelgaarden 16
3500 Hasselt
Sinds 2 januari 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 september 1978
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0827.597.565   Sinds 26 mei 2012
Bestuurder Verjans ,  Helena  Sinds 11 september 2020
Vaste vertegenwoordiger Machiels ,  Louis  (0827.597.565)   Sinds 26 mei 2012
Gedelegeerd bestuurder 0827.597.565   Sinds 26 mei 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 28 september 2016
Vrijstelling
Sinds 28 september 2016
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1974
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1974
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 10 december 2014
Btw 2008  29.100  -  Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  38.221  -  Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering
Sinds 16 april 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 10 december 2014
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 13 februari 2008
Btw 2008  66.290  -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  38.219 -  Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.321.598,90 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug