shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0414.264.135
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 mei 1974
Begindatum:29 mei 1974
Naam:ArcelorMittal ESP N.V.
Naam in het Nederlands, sinds 5 maart 2008
Adres van de zetel: Twee-Molensstraat 8
2440 Geel
Sinds 10 maart 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 mei 1974
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0771.541.166   Sinds 1 augustus 2022
Bestuurder JAIN ,  Dharnendra  Sinds 24 november 2020
Bestuurder Rodriguez ,  Nicolas  Sinds 24 november 2020
Bestuurder Van Der Borght ,  Nicolaas  Sinds 24 november 2020
Vaste vertegenwoordiger Spietael ,  Jorgen  (0771.541.166)   Sinds 1 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1974
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1974
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  24.100  -  Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  24.320 -  Koudwalsen van bandstaal
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 12.337.600,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0477.479.728 (ARCELORMITTAL AUTO PROCESSING BENELUX)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 14 januari 2011
0403.910.176 (Société Belge d'Oxycoupage)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 augustus 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug