shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0414.291.453
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 mei 1974
Begindatum:30 mei 1974
Naam:CLAUWERS
Naam in het Nederlands, sinds 30 mei 1974
Adres van de zetel: Kettingbrugweg 48
3950 Bocholt
Sinds 1 augustus 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 juni 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0501.713.593   Sinds 7 januari 2013
Vaste vertegenwoordiger Clauwers ,  Davy  (0501.713.593)   Sinds 7 januari 2013
Gedelegeerd bestuurder 0501.713.593   Sinds 5 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 17 december 2003
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 17 december 2003
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 17 december 2003
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 1992
 
Ruwbouw
Sinds 16 januari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1974
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1974
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 16 januari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 20 december 2016
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 20 december 2016
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug