shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0414.600.566
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 oktober 1974
Begindatum:11 oktober 1974
Naam:Gom
Naam in het Nederlands, sinds 26 juni 2006
Adres van de zetel: Noorderplaats 7   bus 1
2000 Antwerpen
Sinds 5 maart 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 oktober 1974
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gennissen ,  Johannes  Sinds 27 maart 1995
Bestuurder GEURTS ,  MARTINE  Sinds 27 maart 1995
Gedelegeerd bestuurder Gennissen ,  Johannes  Sinds 27 maart 1995
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1974
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1974
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.220 -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.523.449,50 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0422.212.789 (VERHUUR JANSSENS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2008
0865.898.511 (GLASWAS JANSSENS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2008
0473.005.157 (A.G. ALGEMENE GLAZENWASSERIJ)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 5 december 2011
0476.727.284 (One Production Services)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 5 december 2011
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug