shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0415.586.897
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 december 1975
Begindatum:16 december 1975
Naam:Bidfood
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2017
Bidfood
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 april 2017
Adres van de zetel: Avenue DELI XL 1 Stratenplan
6530 Thuin
Sinds 6 april 2017
Telefoonnummer:
071256811 Sinds 6 april 2017(1)
Faxnummer:
071256856 Sinds 6 april 2017(1)
E-mail:
l.lioulas@bidfood.beSinds 6 april 2017(1)
Webadres:
www.bidfood.be Sinds 6 april 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 juni 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bender ,  Stephen  Sinds 2 oktober 2010
Bestuurder Légat ,  Thierry  Sinds 1 juni 2008
Bestuurder Lioulas ,  Laurent  Sinds 4 oktober 2005
Persoon belast met dagelijks bestuur Légat ,  Thierry  Sinds 1 juni 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1976
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1976
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  46.392  -  Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  46.392 -  Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.984.000,00 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2005
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2006
 
 

Linken tussen entiteiten

0861.517.574 (FOOD-LOGISTIC & MANAGEMENT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 december 2009
0426.913.034 (A. DE WILDE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 27 oktober 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0426.913.034 (A. DE WILDE)   sinds 27 oktober 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug