shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0415.591.649
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 december 1975
Begindatum:30 december 1975
Naam:APK Drilling
Naam in het Nederlands, sinds 16 oktober 2017
Adres van de zetel: Reppelsebaan 59
3294 Diest
Sinds 23 december 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 december 1975
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0673.733.690   Sinds 1 september 2021
Bestuurder 0785.780.271   Sinds 1 september 2021
Vaste vertegenwoordiger Broens ,  Maarten  (0673.733.690)   Sinds 1 september 2021
Vaste vertegenwoordiger Hamerling ,  Bjorn  (0785.780.271)   Sinds 1 september 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2013
 
Ruwbouw
Sinds 6 maart 2013
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 6 maart 2013
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 6 maart 2013
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 6 maart 2013
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 6 maart 2013
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 6 maart 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 6 maart 2013
Vrijstelling
Sinds 6 maart 2013
Elektrotechniek
Sinds 6 maart 2013
 
Algemeen aannemer
Sinds 6 maart 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1976
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1976
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 6 maart 2013
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 6 maart 2013
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 6 maart 2013
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 6 maart 2013
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 6 maart 2013
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 6 maart 2013
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 6 maart 2013
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 6 maart 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  42.130  -  Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  42.220 -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0421.805.785 (Rens Restaurant en Renovatie)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 7 augustus 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0421.805.785 (Rens Restaurant en Renovatie)   sinds 7 augustus 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug