shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0415.598.181
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 november 1975
Begindatum:26 november 1975
Naam:JOYE COMPANY
Naam in het Nederlands, sinds 26 november 1975
Afkorting: J.C.
Naam in het Nederlands, sinds 26 november 1975
Adres van de zetel: Normandiëlaan 13
8420 De Haan
Sinds 30 september 1987
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 december 1980
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0456.850.006   Sinds 1 januari 1998
Bestuurder Joye ,  Dimitri  Sinds 1 januari 1997
Bestuurder Joye ,  Pascale  Sinds 11 juni 2020
Vaste vertegenwoordiger Joye ,  André  (0456.850.006)   Sinds 5 juni 2004
Gedelegeerd bestuurder Joye ,  Dimitri  Sinds 27 juni 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 oktober 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  55.900 -  Overige accommodatie
Sinds 2 oktober 2014
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.537.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug