shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0416.587.977
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 december 1976
Begindatum:1 december 1976
Naam:FACQ
Naam in het Frans, sinds 1 december 1976
Adres van de zetel: Gangstraat 20
1050 Elsene
Sinds 1 december 1976
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 december 1976
Aantal vestigingseenheden (VE): 48  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1977
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1977
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.742  -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 19 juli 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.736 -  Groothandel in sanitair
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.000.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0416.176.718 (Givord)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 december 2009
0405.246.303 (L. CLAEYS-VERHELST)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2014
0434.566.928 (CODIF)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 januari 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0434.566.928 (CODIF)   sinds 1 januari 1997
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug