shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0416.762.280
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 januari 1977
Begindatum:6 januari 1977
Naam:Retail Concepts
Naam in het Nederlands, sinds 24 juni 2015
Adres van de zetel: Smallandlaan 9
2660 Antwerpen
Sinds 29 december 1992
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 januari 1977
Aantal vestigingseenheden (VE): 59  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 9 augustus 2017
Vrijstelling
Sinds 9 augustus 2017
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1977
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1977
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.192  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte. = 2500 m²)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.785  -  Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
Sinds 23 maart 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.640 -  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.036.993,74 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0479.425.765 (A.S. ADVENTURE CITY)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug