shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0416.805.238
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.916.249 afgesloten sinds 24/11/2009)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 december 1976
Begindatum:8 december 1976
Naam:Groupe santé CHC
Naam in het Frans, sinds 18 november 2019
Afkorting: C.H.C.
Naam in het Frans, sinds 23 november 2000
Adres van de zetel: Boulevard de Patience et Beaujonc 9
4000 Liège
Sinds 18 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 8 december 1976
Aantal vestigingseenheden (VE): 22  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 17 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1980
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1993
Aanbestedende overheid
Sinds 8 december 1976
 
 

Toelatingen

BELAC - Medisch laboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.101  -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  86.101 -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.916.249 afgesloten sinds 24/11/2009
0416.564.619 (Clinique Sainte - Elisabeth)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 december 1986
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0416.805.238 0410.916.249

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0416.805.238

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0416.805.238 0410.916.249

Werkgeversrepertorium
0416.805.238

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug