shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0416.991.320
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 maart 1977
Begindatum:30 maart 1977
Naam:STOW INTERNATIONAL
Naam in het Nederlands, sinds 1 augustus 1996
Adres van de zetel: Industriepark 6B Stratenplan
8587 Spiere-Helkijn
Sinds 16 november 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 maart 1977
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1977
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1977
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  31.010 -  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 11.375.939,60 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2001
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2001
 
 

Linken tussen entiteiten

0432.796.776 (STOW INTERNATIONAL)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 27 november 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0432.796.776 (STOW INTERNATIONAL)   sinds 27 november 1996
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug