shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0417.095.743
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 maart 1977
Begindatum:25 maart 1977
Naam:ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE
Naam in het Frans, sinds 25 maart 1977
Adres van de zetel: Bruyères 2
4890 Thimister-Clermont
Sinds 2 mei 1995
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 april 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Baguette ,  Florian  Sinds 21 augustus 2018
Bestuurder Baguette ,  Marcel  Sinds 21 augustus 2018
Bestuurder Vieillevoye ,  Fabienne  Sinds 5 februari 2010
Persoon belast met dagelijks bestuur Baguette ,  Florian  Sinds 21 augustus 2018
Gedelegeerd bestuurder Baguette ,  Marcel  Sinds 25 maart 1977
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 27 juni 2013
Vrijstelling
Sinds 27 juni 2013
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1977
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1977
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  42.130  -  Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  42.110 -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 670.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug