shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0418.169.572
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 maart 1978
Begindatum:10 maart 1978
Naam:LABO LRL
Naam in het Frans, sinds 3 januari 2013
Adres van de zetel: Rue du Fond des Fourches 25
4041 Herstal
Sinds 1 februari 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 juni 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van De Velde ,  Eric  Sinds 3 november 2020
Bestuurder Van De Velde ,  Véronique  Sinds 29 mei 2020
Gedelegeerd bestuurder Van De Velde ,  Eric  Sinds 3 november 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1979
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1978
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 19 juli 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  71.209 -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug